Konopko & Kasprzyk Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria

Konopko Kasprzyk Grochowicz Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska powstała z połączenia indywidualnych Kancelarii prowadzonych przez Adwokata Grzegorza Konopko, Radcy Prawnego Bartosza Kasprzyk oraz Adwokata Annę Grochowicz. W oparciu o wiedzę i doświadczenie swych Partnerów Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych, karnych, karno-skarbowych i administracyjnych, a ponadto reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej we wszystkich instancjach.

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i klientów indywidualnych, działających we wszystkich przewidzianych prawem formach, zapewniając wysoki stopień poufności i zaangażowania, a także profesjonalizm działania.

W naszej pracy stawiamy na indywidualne podejście dostosowane do potrzeb i możliwości każdego Klienta, zapewniając kompleksową obsługę procesów organizacyjnych i prawnych. W ramach świadczonych usług zapewniamy wsparcie i uczestnictwo w negocjacjach, rozmowach handlowych oraz pomoc w wyjaśnianiu skomplikowanych procedur i zagadnień. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu oraz współpracy z biurami rachunkowymi prowadzonymi przez biegłych rewidentów, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu najkorzystniejsze rozwiązania.

Konopko & Kasprzyk Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Obszar praktyki

Prawo gospodarcze

 • obsługa projektów z zakresu prawa spółek, w tym opracowywanie umów wszelkiego typu spółek, fundacji, stowarzyszeń, przygotowywanie i negocjowanie umów prowadzących do zmian podmiotowych w spółkach, transakcji podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, umarzania udziałów, przekształcenia spółek, ich łączenia oraz podziału
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych, oraz zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń
 • badanie stanu prawnego spółek lub przedsiębiorstw

Prawo cywilne

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz udział w negocjacjach umów zawieranych przez Przedsiębiorców
 • opracowywanie wzorów umów i ogólnych warunków umów w celu ich stałego zastosowania przy typowych, podobnych transakcjach, udzielanie porad prawnych

Prawo karne

 • reprezentowania w postępowaniach karnych, karno–skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia

Prawo administracyjne

 • sporządzanie pism, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji organów administracji samorządowej i państwowej; skarg do WSA i skarg kasacyjnych
 • prawo energetyczne obejmujące czynności administracyjne związane z reprezentowaniem Klienta przez Urzędem Regulacji Energetyki

Prawo zamówień publicznych

 • obsługa przedsiębiorców w zakresie pełnej reprezentacji w procedurze pozyskiwania zamówień publicznych
 • opiniowanie dokumentacji przetargowej

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • kompleksowa obsługa prawna w postępowaniu upadłościowym począwszy od czynności prawnych związanych z przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości, także z opcją zawarcia układu, kontroli przebiegu postępowania upadłościowego z pozycji wierzyciela

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • przygotowywanie i negocjacja umów o pracę, reprezentowanie przed sądem pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • przgotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, wymaganych przepisami prawa pracy
 • doradztwo w zakresie sporów indywidualnych i zbiorowych z pracownikami, problematyki związków zawodowych, zwolnień grupowych, układów zbiorowych, czasu pracy
Konopko & Kasprzyk Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Partnerzy

Adwokat Grzegorz Konopko

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2006-2009 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach zakończoną egzaminem radcowskim. Po blisko dwóch latach świadczenia pomocy prawnej w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego, wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokatów w Katowicach.

Adres e-mail: grzegorz.konopko@kksp.pl

Radca Prawny Bartosz Kasprzyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po odbyciu aplikacji radcowskiej zakończonej egzaminem radcowskim, w 2014r. wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod nr KT 3333.

Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zdobywał pracując w okresie studiów i aplikacji, jako in house lawyer w spółkach kapitałowych o profilu produkcyjnym. Z racji nabytej praktycznej wiedzy w Kancelarii odpowiedzialny przede wszystkim za prowadzenie spraw gospodarczych, cywilnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Dodatkowo zajmuje się rozwiązywaniem korporacyjnych problemów przy obsłudze spółek prawa handlowego.

Adres e-mail: bartosz.kasprzyk@kksp.pl

Adwokat Anna Grochowicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską z zakresu prawa medycznego przygotowała w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego pod kierunkiem prof. dr hab. Bernadetty Fuchs. Jednocześnie zdobywała doświadczenie zawodowe praktykując w sądach. Z Kancelarią Adwokacką Grzegorza Konopko związana od 2012 roku. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach zakończoną egzaminem adwokackim. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Adres e-mail: anna.grochowicz@kksp.pl

Kontakt

Konopko Kasprzyk Grochowicz Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska

Adres

ul. Wolności 86/1 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski 73 1050 1243 1000 0090 3050 7652
NIP: 627-274-02-34 KRS: 0000534491
E-MAIL: biuro@kksp.pl TEL: 32 284 82 70

Mapa dojazdu